Sammlung: Bambino, Bing,   Blickensderfer, Blindenschreibmaschinen
  Bambino   Bar-Let   Bing Nr. 2   Blickensderfer Nr. 5
  Blickensderfer Nr. 7   Orga Privat   Blindenschreibm.    Neubert
  Bennett  Blick Featherwight   Columbia Barlock 10   Blickensderfer Nr. 6